Шинэ хувцас худалдан авхад анхаарах зүйлс

Сайн цэвэрлэгдээгүй арьс гоо сайхны бусад үйлчилгээг муу хүлээж авдаг. Цэвэрлэгээг өглөө, үдэш болгон тогтмол хийж байх хэрэгтэй. Өглөөний цэвэрлэгээ нь шөнийн турш ялгарсан илүүдэл тослог болоод арьсны эвэрлэг бүрхүүлийн үхэжсэн хэсгүүд, бактеруудийг арилган, нүүр будалт хийхэд бэлтгэдэг. Оройн цэвэрлэгээ бүхэл өдрийн турш арьсан дээр цугларсан бохирдол болон будгийн цэвэрлэн, шөнийн тос түрхэхэд бэлдэнэ. Нүүрний арьсийг байнга цэвэрлэж байх нь арьсны эд эсүүдийн нөхөн төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж, арьс эрүүл, уян зөөлөн байх нөхцөл болдог. Нүүрээ цэвэрлэсний дараа төрлөөс нь үл хамааран тоникоор арчиж байх нь зүйтэй. Тоник арьсны гадаргаас цэвэрлэгээний үлдэгдлийг арилгах, чийгшүүлж сэргээх, үрэвсэл багасгах, арьсны нүх цэвэрлэж агшаах, дараагийн бүтээгдэхүүн түрхэхэд арьсийг бэлтгэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн цэвэрлэгдээгүй арьс гоо сайхны бусад үйлчилгээг муу хүлээж авдаг. Цэвэрлэгээг өглөө, үдэш болгон тогтмол хийж байх хэрэгтэй. Өглөөний цэвэрлэгээ нь шөнийн турш ялгарсан илүүдэл тослог болоод арьсны эвэрлэг бүрхүүлийн үхэжсэн хэсгүүд, бактеруудийг арилган, нүүр будалт хийхэд бэлтгэдэг. Оройн цэвэрлэгээ бүхэл өдрийн турш арьсан дээр цугларсан бохирдол болон будгийн цэвэрлэн, шөнийн тос түрхэхэд бэлдэнэ. Нүүрний арьсийг байнга цэвэрлэж байх нь арьсны эд эсүүдийн нөхөн төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж, арьс эрүүл, уян зөөлөн байх нөхцөл болдог. Нүүрээ цэвэрлэсний дараа төрлөөс нь үл хамааран тоникоор арчиж байх нь зүйтэй. Тоник арьсны гадаргаас цэвэрлэгээний үлдэгдлийг арилгах, чийгшүүлж сэргээх, үрэвсэл багасгах, арьсны нүх цэвэрлэж агшаах, дараагийн бүтээгдэхүүн түрхэхэд арьсийг бэлтгэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн цэвэрлэгдээгүй арьс гоо сайхны бусад үйлчилгээг муу хүлээж авдаг. Цэвэрлэгээг өглөө, үдэш болгон тогтмол хийж байх хэрэгтэй. Өглөөний цэвэрлэгээ нь шөнийн турш ялгарсан илүүдэл тослог болоод арьсны эвэрлэг бүрхүүлийн үхэжсэн хэсгүүд, бактеруудийг арилган, нүүр будалт хийхэд бэлтгэдэг. Оройн цэвэрлэгээ бүхэл өдрийн турш арьсан дээр цугларсан бохирдол болон будгийн цэвэрлэн, шөнийн тос түрхэхэд бэлдэнэ. Нүүрний арьсийг байнга цэвэрлэж байх нь арьсны эд эсүүдийн нөхөн төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж, арьс эрүүл, уян зөөлөн байх нөхцөл болдог. Нүүрээ цэвэрлэсний дараа төрлөөс нь үл хамааран тоникоор арчиж байх нь зүйтэй. Тоник арьсны гадаргаас цэвэрлэгээний үлдэгдлийг арилгах, чийгшүүлж сэргээх, үрэвсэл багасгах, арьсны нүх цэвэрлэж агшаах, дараагийн бүтээгдэхүүн түрхэхэд арьсийг бэлтгэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн цэвэрлэгдээгүй арьс гоо сайхны бусад үйлчилгээг муу хүлээж авдаг. Цэвэрлэгээг өглөө, үдэш болгон тогтмол хийж байх хэрэгтэй. Өглөөний цэвэрлэгээ нь шөнийн турш ялгарсан илүүдэл тослог болоод арьсны эвэрлэг бүрхүүлийн үхэжсэн хэсгүүд, бактеруудийг арилган, нүүр будалт хийхэд бэлтгэдэг. Оройн цэвэрлэгээ бүхэл өдрийн турш арьсан дээр цугларсан бохирдол болон будгийн цэвэрлэн, шөнийн тос түрхэхэд бэлдэнэ. Нүүрний арьсийг байнга цэвэрлэж байх нь арьсны эд эсүүдийн нөхөн төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж, арьс эрүүл, уян зөөлөн байх нөхцөл болдог. Нүүрээ цэвэрлэсний дараа төрлөөс нь үл хамааран тоникоор арчиж байх нь зүйтэй. Тоник арьсны гадаргаас цэвэрлэгээний үлдэгдлийг арилгах, чийгшүүлж сэргээх, үрэвсэл багасгах, арьсны нүх цэвэрлэж агшаах, дараагийн бүтээгдэхүүн түрхэхэд арьсийг бэлтгэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн цэвэрлэгдээгүй арьс гоо сайхны бусад үйлчилгээг муу хүлээж авдаг. Цэвэрлэгээг өглөө, үдэш болгон тогтмол хийж байх хэрэгтэй. Өглөөний цэвэрлэгээ нь шөнийн турш ялгарсан илүүдэл тослог болоод арьсны эвэрлэг бүрхүүлийн үхэжсэн хэсгүүд, бактеруудийг арилган, нүүр будалт хийхэд бэлтгэдэг. Оройн цэвэрлэгээ бүхэл өдрийн турш арьсан дээр цугларсан бохирдол болон будгийн цэвэрлэн, шөнийн тос түрхэхэд бэлдэнэ. Нүүрний арьсийг байнга цэвэрлэж байх нь арьсны эд эсүүдийн нөхөн төлжилтөнд эерэгээр нөлөөлж, арьс эрүүл, уян зөөлөн байх нөхцөл болдог. Нүүрээ цэвэрлэсний дараа төрлөөс нь үл хамааран тоникоор арчиж байх нь зүйтэй. Тоник арьсны гадаргаас цэвэрлэгээний үлдэгдлийг арилгах, чийгшүүлж сэргээх, үрэвсэл багасгах, арьсны нүх цэвэрлэж агшаах, дараагийн бүтээгдэхүүн түрхэхэд арьсийг бэлтгэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг.